JS Promises, Fetch and Arrow Functions

Categorii: Programare, Internet

13-Apr-2022 19:53 - 567 vizionari

Incepand cu 2013 si sigur dupa 2017 toate browserele serioase suporta: promisiuni + fetch + functii arrow.

Desi am solutii echivalente in Svelte, care compileaza si adapteaza codul JavaScript si pentru browsere mai vechi, uneori prefer solutii js mai simple.

Solutia postata nu este o mare descoperire, dar o notez pentru mine (sa o gasesc cand am nevoie) si pentru cine mai cauta asa ceva.

O metoda simpla si eleganta pentru comunicarea cu serverul de web este conectare cu limitare timp de raspuns:


const fetchWithTimeout = (uri, options = {}, timeout = 5000) => {
  const controller = new AbortController()
  const config = { ...options, signal: controller.signal }
  const timeoutHandler = setTimeout(() => {
    controller.abort()
  }, timeout)
  return fetch(uri, config)
    .then((response) => {
      if (!response.ok) {
        throw new Error(`${response.status}: ${response.statusText}`)
      }
      return response
    })
    .catch((error) => {
      if (error.name === 'AbortError') {
        throw new Error('Response timed out')
      }
      throw new Error(error.message)
    }).finally(() => clearTimeout(timeoutHandler))
}

const promiseTimeoutFetch = async (url, method = "GET", data = null) => {
  var ret = null
  try {
    var options = {
      method: method,
      headers: {
        "Accept": 'application/json',
        "Content-Type": "application/json"
      }
    }
    if (data != null) {
      options['body'] = JSON.stringify(data)
    }
    response = await fetchWithTimeout(url, options, 1500)
    ret = await response.json()
  } catch (e) {
    ret = e.message
  }
  return ret
}

const getFetch = async (url) => { return promiseTimeoutFetch(url) }

const postFetch = async (url, data) => { return promiseTimeoutFetch(url, "POST", data) }

Trimit JSON catre server si serverul raspunde in format JSON.

Functiile care ma intereseaza in programul final sunt getFetch si postfetch si un exemplu de utilizare este:


  (async () => {
    var ret = null

    ret = await getFetch('/test/1?a=100&b=200')
    if (typeof (ret) != 'object') console.log("Err", ret)
    else console.log("call 1 =", ret)

    ret = await postFetch('/test/2?a=55&b=66', { a: 1, b: 2, c: "test C" })
    if (typeof (ret) != 'object') console.log("Err", ret)
    else console.log("call 2 =", ret)

  })()

Comunicatia cu serverul depinde si de AbortController, care a fost implementata in browsere incepand cu Firefox 57, Edge 16, Chrome 66, …

Acum Firefox este la versiunea 99, Edge este la versiunea 100, iar Chrome la versiunea 102.


Ultimele pagini: RSS

Alte adrese de Internet

Categorii

Istoric


Atentie: Continutul acestui server reprezinta ideile mele si acestea pot fi gresite.